Az Ön kosara még üres!

Süti tájékoztató

A "FOTO PONGÓ HUNGARY" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, Kossuth u. 14.; cégjegyzékszám: 03-09-104878; adószám: 11422916-2-03; „Társaság”) www.xxlfoto.hu url alatt működő honlapja, illetve annak mobil verziója sütiket helyez el.

A sütik elhelyezésére és az általuk automatikusan gyűjtött adatok kezelésére vonatkozóan a Társaság az alábbiakról tájékoztatja a honlap látogatóit.

 1. Süti

A süti betűkből és számokból álló kis információscsomag. A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. Az informatikai eszköze eltárolja a sütit és lehetővé teszi, hogy a honlap a következő látogatások alkalmával felismerje azt.

 1. Sütik típusai

A Társaság honlapja az alábbi típusú sütiket helyezi el az Ön eszközén:

 1. Szükséges sütik

Ezek a sütik a honlap működésének biztosításához szükségesek, nem kapcsolhatók ki.

 1. Teljesítmény sütik

A teljesítmény sütik segítenek a látogatók megszámlálásában és annak meghatározásában, hogy a látogatók mely honlapról érkeznek a honlapra. Ezen sütik célja a honlap teljesítményének fejlesztése.

 1. Marketing sütik

A marketing sütik a látogatók tevékenységének nyomon követésére szolgálnak. A cél a releváns hirdetések megjelenítése a látogatók számára.

 1. Sütiket elhelyező személy

A sütiket a Társaság, illetve a onesignal.com helyezi el.

 1. Sütik elhelyezésének célja és elhelyezett sütik típusa

Az egyes sütikre vonatkozó részletes információt az alábbi táblázat tartalmazza:


Süti típusa

Süti elhelyezője

Süti megnevezése

Süti tartalma

Süti elhelyezésének időtartam

Személyes adat kezelésére sor kerül

Szükséges

onesignal.com

__cf_bm

Az __cf_bm cookie egy olyan cookie, amely a Cloudflare Bot Management támogatásához szükséges, jelenleg privát bétaverzióban. A botkezelő szolgáltatás részeként ez a süti segít a beérkező forgalom kezelésében, amely megfelel a botokkal kapcsolatos kritériumoknak.

30 perc

nem

Szükséges

xxlfoto.hu

cookiefirst-consent

Ez a cookie elmenti a webhely cookie-beállításait. Megváltoztathatja ezeket vagy könnyedén visszavonhatja beleegyezését.

Egy év

nem

Szükséges

xxlfoto.hu

cookiefirst-consent

Ez a cookie elmenti a webhely cookie-beállításait. Megváltoztathatja ezeket vagy könnyedén visszavonhatja beleegyezését.

Tartós

nem

Szükséges

xxlfoto.hu

cookiefirst-id

Ez a cookie az Ön egyedi azonosítóját tartalmazza, így a CookieFirst képes azonosítani a webhely egyedi látogatóit.

Tartós

nem

Szükséges

xxlfoto.hu

PHPSESSID

Az alkalmazás által generált süti a PHP nyelvén. Ez egy általános célú azonosító, amelyet a felhasználói munkamenet-változók fenntartására használnak. Ez általában véletlenszerűen generált szám, és hogyan lehet felhasználni az adott webhelyre, de jó példa a bejelentkezett állapot fenntartása a felhasználó számára az oldalak között.

24 óra

nem

Teljesítmény

xxlfoto.hu

_ga

Egyedi azonosítót regisztrál a webhely látogatója számára, hogy nyomon kövesse, hogyan használja a látogató a webhelyet. Az adatokat statisztikai célokra használják fel.

2 év

igen

Teljesítmény

xxlfoto.hu

_ga_********

Ez a cookie egyedi azonosítót tárol a webhely látogatója számára, és nyomon követi, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Az adatokat statisztikai célokra használják fel.

2 év

igen

Teljesítmény

xxlfoto.hu

_gat

A Google Analytics állította be a kérési arány szabályozására.

Egy perc

nem

Teljesítmény

xxlfoto.hu

_gid

Egyedi azonosítót regisztrál a webhely látogatója számára, hogy nyomon kövesse, hogyan használja a látogató a webhelyet. Az adatokat statisztikai célokra használják fel.

Egy nap

igen

Marketing

xxlfoto.hu

_fbp

Ezt a sütiket a Facebook használja hirdetési célokra és konverziókövetéshez.

3 hónap

igen

Marketing

xxlfoto.hu

lastExternalReferrer

Ez az elem a látogatás eredetének meghatározására szolgál.

Tartós

igen

Marketing

xxlfoto.hu

lastExternalReferrerTime

Ez az elem a látogatók értékelésére szolgál.

Tartós

igen

Marketing

xxlfoto.hu

isOptedOut

Ez a süti az előfizetők követésére szolgál.

Tartós

nem

Marketing

xxlfoto.hu

isPushNotificationsEnabled

Ez a süti a OneSignal rendszeren keresztül küldhető push értesítések jóváhagyását rögzíti.

Tartós

nem

Marketing

xxlfoto.hu

os_pageViews

Ez a süti az előfizetők követésére szolgál.

Tartós

nem

Marketing

xxlfoto.hu

xxlfoto_temporary_user_code

Ez a süti a látogató részére ideiglenes felhasználói azonosítót generál.

Egy hónap

igen


 1. Sütik elhelyezésének tiltása

Amennyiben a süti számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer és Microsoft Edge böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 1. Adatkezelési tájékoztató

Tekintettel arra, hogy a sütik személyes adatokat kezelnek a Társaság az alábbiakban nyújt tájékoztatást az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében:

 1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a "FOTO PONGÓ HUNGARY" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, Kossuth u. 14.; cégjegyzékszám: 03-09-104878; adószám: 11422916-2-03).

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 1. Adatkezelésre vonatkozó információk

Adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célját az egyes sütik esetén a 4. pont alatt elérhető táblázat tartalom oszlopa tartalmazza.

Adatkezelés jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelésének célját az egyes sütik esetén a 4. pont alatt elérhető táblázat Személyes adatok kezelése oszlopa tartalmazza.

Címzettek:

_ga, _ga_********, _gid esetén a Google LLC (székhely: 94043 Googleplex, USA)

_fbp esetén a Meta Inc. (székhely: 1 Hacker Way, Melno Park, USA)

A személyes adatai továbbításra kerülnek az Amerikai Egyesült Államokba a Google LLC részére, amennyiben Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. Ezúton tájékoztatja a Társaság, hogy a Google LLC az Adatvédelmi Keretrendszer szerint tanúsított, ami biztosítja, hogy (i) a személyes adatai biztonsága azonos szinten van, mint az Európai Unió területén történő adatkezelés esetén, továbbá (ii) a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait érvényesíteni tudja. A Google LLC adatkezelésével kapcsolatban további információt a következő linken ér el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A személyes adatai továbbításra kerülnek az Amerikai Egyesült Államokba a Meta Inc. részére. A Meta Inc. adatkezelésével kapcsolatban további információt a következő linken ér el: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Társasághoz az info@fotomania.hu e-mail címen fordulhat.

A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármikor jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni az info@fotomania.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy a Társaság részére küldött postai levélben vagy személyesen a Társaság székhelyén.

 1. Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait. Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,

 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,

 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 1. Törléshez való jog

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a Társaság a személyes adatait jogellenesen kezelte, (iii) a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),

 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 • a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Társaság ebben az esetben a személyes adatait tárolja, azonban bármely egyéb adatkezelést csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más személy jogainak védelme érdekében végez.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

  1. Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Társasághoz az info@fotomania.hu e-mail címen fordulhat.

  2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

  3. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a tagállami lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tagállami tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.Hatályos 2024. április 16. napjától


Kérdésed van? Írj ránk Messengeren!